Hållbart

Den här hösten fortsätter Karis-Billnäs gymnasium med projektet Hållbart!.

Projektet är en helhet av flera kurser kring följande teman: hållbar privatekonomi, hållbar konsumtion och hållbarhet i ett globalt perspektiv.

Den centrala kursen heter Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi och svarar på frågor om hur vi kan konsumera på ett för miljön och människan hållbart sätt. Finska regeringen har lovat ett koldioxidneutralt Finland år 2035 och klimatfrågan har varit mycket aktuell den senaste tiden. Det har också utmaningarna på ekonomin i dessa coronatider varit.

Genom lektioner, gästföreläsare och studiebesök får studerandena fördjupa sig i hur råvaru- och energiproduktion, transport och avfallshantering kan göras på nya mer miljövänliga sätt.

Läs mer om projektet

Hankenforskare: Vårt ekonomiska system är inte hållbart

Analys: Är Arla så grönt som de påstår?

Studerande träffade lyckliga, kolneutrala kossor på Rilax gård

Nytt projekt lär KBG-studerande om allt från solpaneler till presidentfrun Jenni Haukios björkklänning

Nordisk Greenpeace-topp invigde Karis-Billnäs gymnasiums nya projekt om hållbarhet