Snilleblixten

Snilleblixtens redaktion 2022

Snilleblixten är vår skoltidning som vi numera publicerar digitalt.

Du har därför möjligt att jobba med texter men också med bilder och videor.

Inom det här projektet är det i hög grad det egna intresset som styr vad du jobbar med. Du kan skriva allt från nyhetstexter, kolumner och recensioner till artiklar där du har möjlighet att fördjupa det som du är intresserad av.

Vi har redaktionsmöten ca två gånger per period och du belönas med kurser utgående från hur mycket du skriver. I projektet ingår också massmediekunskap. Vi brukar t.ex. sträva efter att göra studiebesök.

Hjärtligt välkomna med!

Läs Snilleblixten här