Info för årskurs 9

Välkommen att studera vid KBG!

Under niornas infotillfälle informerar vi om hur det är att studera vid ett gymnasium och speciellt vid Karis-Billnäs gymnasium. Du får bekanta dig med våra lärare och våra utrymmen och samtidigt får du info om studier i gymnasiet.  Vi informerar också om olika projekt och valbara studier som du kan välja under din gymnasietid.

På KBG:s hemsida www.karisbillnas.fi finns information om gymnasiestudier och olika presentationsvideon där både lärare och studerande informerar om hur det är att studera i vårt gymnasium. På hemsidan och på skolans Facebook- och Instagramkonto hittar ni också studenter från KBG som berättar om vad de börjat studera och arbeta med efter sin gymnasietid https://karisbillnas.fi/sok/

I mars ordnar KBG ett kursvalsinfo där du får välja kurser inför ditt första gymnasieår. Då fyller vi i en valblankett på Wilma som är ett preliminärt val, som ännu går att ändra på i höst då du inleder dina studier. Dina förhandsval hjälper oss då vi planerar din läsordning för det första året. Du som börjar studera vid KBG får en färdigplanerad läsordning för de fem första perioderna. Några punkter i valblanketten är ändå viktiga att fundera på redan nu under våren.

Önskar du läsa       * lång eller kort matematik 

* vanlig (FINA) eller modersmålsfinska(FIM) 

* ett frivilligt språk, t.ex. franska eller tyska

* fördjupade kurser i fysik och kemi

Gymnasiestudier

Ett av målen för gymnasiestudierna är att förbereda dig för proven i studentexamen. Då du studerar i gymnasiet gör du upp en studieplan för din gymnasietid och väljer olika ämnesinriktningar. Din studieplan följs upp regelbundet och årligen gör du studieval inför följande läsår. För att kunna göra ”rätt” studieval bör du också göra en plan för din studentexamen, alltså vilka prov som skall ingå i din studentexamen. Studentexamensplanen görs upp senast efter det första läsåret i gymnasiet. 

I gymnasiet läser du obligatoriska, riksomfattande fördjupade och skolvisa studier och under din gymnasietid ska du avlägga minst 150 studiepoäng.

De obligatoriska studierna är gemensamma för alla gymnasier i Finland och du måste avlägga dessa under din studietid för att få ett avgångsbetyg från gymnasiet. 

De riksomfattande fördjupade studierna är också gemensamma för alla gymnasier där du fördjupar dig i teman som tas upp i de obligatoriska studierna. Proven i studentexamen baserar sig på både de obligatoriska och de riksomfattande studierna i gymnasiet. 

De skolvisa studierna är specifika för vårt gymnasium och erbjuds enbart vid Karis-Billnäs gymnasium. De skolvisa kan vara fördjupande  eller förberedande, alltså förbereda dig för studentexamensprovet. De kan också vara helt fristående eller kopplade till olika projekt inom de olika ämnena.

Under ditt första läsår i gymnasiet läser du främst obligatoriska studier. Du avlägger utöver språk- och matematikstudier, även studier i de flesta realämnen. Till realämnen räknas biologi, geografi, historia, samhällslära, psykologi, filosofi, religion/ livsåskådning, kemi, fysik och hälsokunskap. Under det andra och tredje året har du tid med flera fördjupade och skolvisa studier. Under hela din gymnasietid kan du också delta i olika projekt som ordnas i de olika läroämnena. Information om dessa hittar du i studiehandboken. Mera information om projekten ges också under läsårets första skoldag i augusti då man ännu kan anmäla sig till dessa.

För att göra det lättare för dig att planera dina studier har vi gett rekommendationer i vilket skede av dina studier du skall läsa modulerna i ett ämne, vilket du hittar i det här infohäftet. Dessa rekommendationer hittar du också i studiehandbokenwww.karisbillnas.fi under länken studieinfo. I studiehandboken finns också information om alla ämnen och kurser i gymnasiet. 

I Studieguiden kan du läsa mera om gymnasiets rutiner och regler som gäller för genomförandet av gymnasiestudier. Studieguiden uppdateras varje läsår och finns på skolans hemsida.

På skolans hemsida hittar du också skolans kalender för läsåret, som uppdateras regelbundet. Där kan du bl.a. följa med när provveckorna infaller och eventuella studiebesök och andra händelser.

Wilma använder gymnasiet som den huvudsakliga informationskanalen mellan studerande och lärare. KBG är också med i både Facebook och Instagram. Där får du också regelbundet information om vad som är på gång i gymnasiet. Där försöker vi informera om skolans vardag och stämning med både bilder och text. Följ oss gärna! 😀

För att få en studieplats vid KBG krävs ett medeltal på 7,0. 

Kom och studera till KBG, ta chansen att utvecklas och ta det första steget mot högskolestudier och samtidigt mogna och komma underfund med vad du vill göra med ditt liv. ”Vi har en mysig skola och tillsammans gör vi det bra!”

Välkommen till KBG! 

“En skola där Du kan trivas, vara aktiv och nå goda resultat!”