Info för årskurs 9

Välkommen att studera vid KBG!

Under våra infotillfällen informerar vi dig om hur det är att studera vid ett gymnasium och speciellt vid Karis-Billnäs gymnasium. Du får bekanta dig med våra lärare och våra utrymmen och samtidigt får du info om ämnen och kurser i gymnasiet. Vi informerar också om olika projekt och samarbetskurser vid andra skolor som du har möjlighet att delta i då du studerar hos oss. Under ett senare tillfälle i mars i samband med din elevhandledningstimme träffas vi igen och du får välja kurser inför ditt första gymnasieår.

I mars fyller vi i en blankett som är ett preliminärt kursval, som ännu går att ändra på i höst då du inleder dina studier hos oss. Blanketten hjälper oss då vi planerar din läsordning för höstens perioder. Du som börjar studera vid KBG får en färdigplanerad läsordning för de tre första perioderna. Några punkter i blanketten är ändå viktiga att fundera på redan nu under våren.

Önskar du läsa

* lång eller kort matematik

* vanlig (FINA) eller modersmålsfinska(FIM)

* ett frivilligt språk, t.ex. franska eller tyska


Gymnasiestudier

Ett av målen för gymnasiestudierna är att förbereda dig för proven i studentexamen. Då du studerar i gymnasiet gör du upp en studieplan för din gymnasietid genom att välja olika ämnesinriktningar och därmed kurser i olika ämnen. Din studieplan följs upp regelbundet och årligen gör du kursval inför följande läsår. För att kunna göra ”rätt” kursval bör du också göra en plan för din studentexamen, alltså vilka prov som skall ingå i din studentexamen. Studentexamensplanen görs upp senast efter det första läsåret i gymnasiet.

I gymnasiet läser du obligatoriska, riksomfattande fördjupade kurser och skolvisa kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla gymnasier i Finland och du måste avlägga dessa under din studietid för att få ett avgångsbetyg från gymnasiet.

De riksomfattande fördjupade kurserna är också gemensamma för alla gymnasier där du fördjupar dig i teman som tas upp i de obligatoriska kurserna. Du bör avlägga minst 10 riksomfattande fördjupade kurser under din gymnasietid. Proven i studentexamen baserar sig på både de obligatoriska och de riksomfattande kurserna i gymnasiet.

De skolvisa kurserna är specifika för vårt gymnasium och erbjuds således enbart vid Karis-Billnäs gymnasium. Dessa skolvisa kurser kan vara fördjupande kurser eller förberedande kurser, alltså förbereda dig för studentexamensprovet. De kan också vara helt fristående kurser eller kopplade till olika projekt inom de olika ämnena.

Under ditt första läsår i gymnasiet läser du främst obligatoriska kurser. Du avlägger utöver språk- och matematikkurser, den första kursen i de flesta realämnen. Till realämnen räknas biologi, geografi, historia, samhällslära, psykologi, filosofi, religion/ livsåskådning, kemi, fysik och hälsokunskap. Under det andra och tredje året har du tid med flera fördjupade och skolvisa kurser. Under hela din gymnasietid kan du också delta i olika projekt som ordnas i de olika läroämnena. Information om dessa hittar du i studiehandboken. Mera information om projekten ges också under läsårets första skoldag i augusti då man ännu kan anmäla sig till dessa.

För att göra det lättare för dig att planera dina studier har vi gett rekommendationer i vilket skede av dina studier du skall läsa kurserna. Dessa rekommendationer hittar du i Studiehandboken. I studiehandboken finns också information om alla ämnen och kurser i gymnasiet.

Här hittar du också lärobokslistan, som är uppdateras igen inför nästa läsår.

I Studieguiden kan du läsa mera om gymnasiets rutiner och regler som gäller för genomförandet av gymnasiestudier. Studieguiden uppdateras inför varje läsår.

På skolans webbplats hittar du också skolans elektroniska kalender. Där kan du bl.a. följa med när provveckorna infaller och eventuella studiebesök och andra händelser.

Genom att gilla KBG:s Facebooksida får du också regelbundet information om vad som är på gång i gymnasiet. Där försöker vi informera om skolans vardag och stämning med både bilder och text.

Skolan använder Wilma som huvudsaklig informationslänk. Veckans händelser syns på anslagstavlan och Wilmas meddelanden använder vi för att nå både studeranden och vårdnadshavare. Där når ni också oss alla på gymnasiet. På Wilma kan studerande själv följa med sina prestationer och där finns läsordningarna för ett helt läsår.

För att få en studieplats vid KBG krävs ett medeltal på 7,0.

Vi hoppas du väljer att studera vid KBG! Ta chansen att utvecklas och ta det första steget mot högskolestudier hos oss och samtidigt mogna och komma underfund med vad du vill göra med ditt liv. Vi har en högklassig skola och tillsammans gör vi den ännu bättre!

Välkommen till KBG, ett närgymnasium i tiden!