Är Arla så grönt som de påstår?

Arla vill att kossorna ska må bra. (Arla)

TEMA: HÅLLBART

Det svenska bondeägda kooperativet är Sveriges största mjölkproducent men satsar ändå mycket på hållbarhet och djurens bästa. Arla är ett ambitiöst bolag och vill nå koldioxidneutralitet före 2045 då Sverige ska ha uppnått målet.

Arla försöker nå de här målen genom mer klimatvänlig transport och mer klimatvänliga  förpackningar. De försöker också ha så glada djur som möjligt på sina gårdar eftersom välmående kossor producerar mera mjölk. 

På gårdar som levererar till Arla gör bönderna beräkningar av utsläpp för att kunna veta hur mycket skog, gräs och klöver de skall plantera för att kompensera för sina utsläpp. Förutom det använder sig gårdar av förnybara energikällor som solpaneler och vindkraft. 

Hållbarheten i transporten nås genom att minimera körsträckan. Arla försöker alltså ha så kort väg som möjligt från sina gårdar till mejerierna, och från mejerierna till butiken. Bilarna som produkterna körs med är moderna och chaufförerna är lärda att köra så klimatvänligt som möjligt. 

Arla marknadsför sin naturvänlighet så ofta som möjligt. (Arla)

Arla ska ha 100% förnybara förpackningar år 2025. Det görs genom att minska materialet och öka andelen förnybart förpackningsmaterial.

Men ett stort bolag som Arla med 10 000 gårdar i sju olika länder kan inte ha det perfekt överallt. Därför handlade en viktig del av vår undersökning om greenwashing, Arlas sätt att marknadsföra sig klimatvänligt.

Om man går in på Arlas hemsida hittar man massor med information om deras miljöstrategi och hur de ska bemöta sina fotavtryck med handavtryck (kompensation), bland mycket mer. Man kan enkelt säga att Arla använder sig av klimatet i sin marknadsföring. När man ser på förpackningarna har nästan alla någon typ av slogan eller bild på hur Arla är den klimatvänliga mjölkproducenten. “Välkommen till framtidens mejeri”. 

Ett till exempel på hur man kan se hur Arla vill marknadsföra sin naturvänlighet. (Arla)

Arla har en nollvision i vilken alla djur skall behandlas bra. Men i början av år 2020 berättade en före detta anställd på Arla om att på den gården hen jobbade på skötte man inte bra om djuren och arbetstiderna och lönen var ganska dåliga. Kossor var skadade och en veterinär beskrev en kossas skick som det värsta hon hade sett. Gården såldes och den levererar inte mjölk till Arla längre. 

Andra problem som har noterats är att bönderna inte alltid klarar av klimatrapporteringen från gårdarna. Man har även ställt frågan huruvida Arla har klimatvänliga produkter eller enbart klimatvänliga förpackningar

Vi har alltså hittat en del läckor i Arlas system men vi vill ändå påstå att Arla är grönt. Det betyder inte att de är så gröna som de säger. Men Arla gör en hel del och försöker göra en hel del mera. 

 

Texten är ett bidrag från kursen Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.
Emil Björklund och Viktor Löflund