Makana 10

2014_makana_halsning

Raseborg har sedan 2011 varit delaktigt i Utrikesministeriets och Kommunförbundets Nord-Syd partnerskapsprojekt mellan kommuner i Finland och Sydafrika. Vår partnerkommun heter Makana och ligger i provinsen Eastern Cape ca 750 km från Kapstaden.

Projektet har uppdelats i ett antal delprojekt. Ett av dessa har varit samarbete angående utbildning.

Utbildningssektorn har haft tre syften med samarbetet.

Ett har varit att bistå vid utrustningen av de offentliga s.k. townshipskolorna med internetförbindelser. Detta är nu slutfört. Bla genom att elever och studerande deltagit i Dagsverksinsamlingen för att stöda detta projekt.

Ett annat syfte har varit att handleda vid skapandet av lokala läroplaner. Bakgrunden är den att skolsystemet är synnerligen centraliserat.

Det tredje syftet är att skapa samarbete på skolnivå genomatt engagera studerande och lärare.

Studerande från Karis-Billnäs gymnasium besökte Makana våren 2019. Läs mer om resan:

”Vi känner oss privilegierade som fått vara med om det här”