Bäckströms bilder

Under läsåren 2005-06 och 2006-07 jobbade en grupp studerande med projektet Bäckströms bilder.

Runar Bäckström fotograferade flitigt i bl.a. Karistrakten och de är speciellt de fotografierna vi jobbade med.

Vi sorterade och dokumenterade. Dessutom valde vi ut passliga bilder till våra böcker om Karis under andra väldskriget.

Hösten 2007 lämnade vi tillbaka fotografierna till ägarna.

Runar Bäckström


Spännande jobb med gamla fotonNågra gamla Karisvyer
(foto: Runar Bäckström)