Studentskrivningar

Tidtabell för studentskrivningar:
Provdagar

Studentexamensnämndens informationssida


Studentexamensavgifter:

Avgiften per prov är 34 €. För studerande som inlett studierna hösten 2021 eller senare är de fem prov som behövs för att bli student avgiftsfria. De som skriver fler prov betalar 34 € per extra prov.

Avgift för omtagning av ett redan godkänt prov är 34 euro.

Avgift för begäran om omprövning / ämne 50 €.

För mer information, se www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/examensavgifter/

För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov uppbärs utöver omtagningsavgiften dessutom en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering. Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.