Studentskrivningar

 

Tidtabell för studentskrivningar:

Skrivningsdagar

Studentexamensavgifterna våren 2021 är följande:

Grundavgift 14€

Avgift per prov 28€

Avgift för kontrollbedömning 50€

Grundavgiften betalas varje gång examinanden deltar i examen (vid varje skrivtillfälle, höst och vår). För mer information, se www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/examensavgifter/

För redan utexaminerade studenter som önskar höja ett eller flera studentprov, uppbärs en avgift på 50 euro/studentprov för preliminär korrigering. Avgiften uppbärs inte för det skrivningstillfälle som följer direkt efter att studentbetyg erhållits.