Tutorer

Exceptionella tider kräver exceptionella förebilder.

Att börja i en ny skola är alltid en omvälvande upplevelse, så inte minst i den här andra coronahösten. Därför är tutorernas uppdrag i år ännu viktigare än vanligt.

Tutorerna är alla fortsättare och har en hel del kunskap om hur skolan fungerar. Dessutom vet de var man får hjälp om man har problem med studierna eller med hälsan.

Tutorerna finns till för att
• hjälpa nybörjarna att orientera sig i skolans regel- och studiedjungel.
• skapa gruppanda i nybörjargrupperna
• ge råd och tips om var man får hjälp av olika slag

Tutorerna och nybörjarna bekantar sig med varandra redan under den första skoldagen.

Under de första veckorna hjälper tutorerna nybörjarna med praktiska detaljer och finns till för att skapa bra stämning i skolan.