Svartåprojektet i Karis-Billnäs gymnasium

Svartåprojektet byggdes upp kring de frågeställningar Svartån och ådalen bjuder på ur naturvetenskaplig synvinkel. Det genomfördes av lärarna i naturvetenskaperna, Kristiina Arhippainen (matematik, fysik) och Kåre Lundström (biologi, geografi). I praktiken ordnades i skolan två kurser som kallades biokemi och geofysik. Med Svartåprojektet var det möjligt att visa för studerande att de ämneshelheter som i skolan kallas biologi, geografi, fysik och kemi i själva verket är en enda stor helhet.

Förutom ämnessamarbete ansåg vi att det var viktigt att genomföra de två kurserna så att de praktiska inlärningssituationerna utanför skolans väggar skulle vara många och av varierande natur. Besök vid Lojo vattenreningsverk, exkursioner längs Svartån, där naturupplevelserna kombinerades med åns historia, flera gästföreläsare, provtagningar och -mätningar vid ån samt laborationsarbete är några exempel på våra arbetsmetoder.

Speciell vikt fästes vid aspekter som hade en anknytning till miljöfostran i vår närmiljö. Ett exempel om detta är de odlingsmetoder som används inom jordbruket i Svartådalen.

I vår rapport presenteras projektet i sin helhet, med början från planeringsstadiet.
Huvuddelen av rapporten består av beskrivning på de inlärningsmetoder som användes. En beskrivning på en enkel metod för mätning av strömningshastigheten i ån ingår i rapporten. Exkursionerna beskrivs i korthet. Gästföreläsarnas bakgrund och föreläsningarnas innehåll presenteras kort.  Föreläsarnas kontaktuppgifter kan också hittas i texten.

Rapporten om projektet kan laddas ner som en pdf-fil eller köpas via skolans kansli. För att ladda ner eller beställa kompendiet klicka på länken publikationer.

Respons och frågor om innehållet i rapporten kan skickas via e-posten till antingen kristiina.arhippainen[at]raseborg.fi eller kare.lundstrom[at]raseborg.fi