Info till fortsättarna

Hej alla fortsättare!

Välkomna tillbaka till skolbänken! Nu är det igen dags att börja fundera på studierna och nedan några påminnelser som ni bör fundera på inför det andra läsåret:

 • Kolla ditt studieprogram i Wilma. Ändringar har eventuellt gjorts i läsordningen under sommaren. Små ändringar har jag tyvärr gjort åt några p.g.a att jag försökt jämna ut grupperna.
 • Vi har gjort små uppdateringar i Studieguiden och Studiehandboken.
 • Om du följer ett treårigt program bör du kolla att du under inkommande läsår har valt följande obligatoriska kurser:
  • Modersmål 4-5
  • Finska 4-6
  • Engelska 4-6
  • Matematik kort 3,4
  • Matematik lång 4,5,7,8,9,10
  • Gymnastik 1 eller 2
  • Musik 1 eller 2
  • Bildkonst 1 eller 2
 • Samt följande obligatoriska kurser OM du inte avklarat dem under det första läsåret:
  • Biologi 1-2
  • Geografi 1
  • Fysik 1
  • Kemi 1
  • Hälsokunskap 1
  • Filosofi 1-2
  • Psykologi 1
  • Religion 1-2
  • Historia 1-3
  • Samhällslära 1-3
 •  Samt de fördjupade eller skolvisa kurser som du planerat i ditt studieprogram.
 • Kontakta genast Carina om du funderar på något!
 • Om du är anmäld till en nätkurs under läsåret så hittar du mer info på www.gnet.fi.
 • kom ihåg att dagligen kolla Wilma, din e-post och skolans elektroniska kalender.

Hälsningar, Carina