Bildkonst

  • ett sätt att utrycka sig
  • ett internationellt språk
  • musik för ögat
  • mångsidigt (teckning, målning, foto, film, text, plastisk formgivning, grafik, tygtryck o.s.v.)
  • ett annat sätt att se på saker
  • möjlighet att erlägga slutdiplom

Bilder från kursen Tygtryck

Bilder från Ekelund projektet