Studerandekårsstyrelsen 2022

Ordförande
Oliver Heikkinen

Vice ordförande
Alma Björklund

Sekreterare
Anna Niemelä

Kassör
Noah Lönnqvist

Marknadsföringsansvarig
Julia Berlin

Trivselministrar
Jennifer Vihlman
Lotta Lindvik

Övriga styrelsemedlemmar:
Ludwig Grönroos
Anastasia Aitio
Pontus Behm
Liam Hagman
Malva Sjöblom
Stella Soramäki
Eden Wessman