Studerandekårsstyrelsen 2023

Ordförande
Alma Björklund

Vice ordförande
Emma Tuomolin

Sekreterare
Malva Sjöblom

Kassör
Pontus Behm

Övriga styrelsemedlemmar:

Anastasia Aitio

Alexandra Ajalin

Freja Backman

Antonia Berlin

Sofia Fagerström

Liam Hagman

Enya Hellberg

Melanie Kesküla

Olivia Kevin

Lotta Lindvik

Johan Lindqvist

Erkki Ylitalo-Philips