Studerandekårsstyrelsen 2021

Ordförande
Kaisla Dahlqvist

Videordförande
Oliver Heikkinen

Sekreterare
Anna Niemelä

Kassör
Julian Kevin

Marknadsföringsansvarig
Viktor Löflund

Trivselminister
Sandra Björklöf
Aurora Aitio

Övriga styrelsemedlemmar:
Malin Mäkinen
Jennifer Vihlman
Julia Berlin
Ludwig Grönroos
Noah Lönnqvist