Nätkurser

Nätkurser är kurser där studerande utför uppgifter som bäst passar hen själv och lämnar in dem enligt lärarens direktiv.

I kurserna kan också andra element ingå, såsom närstudieträffar, chatsessioner, videokonferenser o.s.v.

Gymnasienätverket GNet som är det största finlandssvenska gymnasiesamarbetet i vilket femton (1.8.2023) gymnasier erbjuder ca 2000 studerande en kursbricka med 20-30 distanskurser och virtuella kurser samt gemensamma projekt.

Du kan läsa mer här: Gnetkurser.com