Gymnastik och idrott

Karis-Billnäs gymnasium stöder ungdomars frittidsintressen inom idrott och kultur!

Studerande bereds möjlighet att delta i Raseborgs idrottsakademis verksamhet. Dess syfte är att göra det möjligt för ungdomar att sammanjämka krävande träning och studier.

KBG iakttar stor flexibilitet då det gäller studerandes engagemang inom idrott och kultur.

KBG erbjuder

 • Två obligatoriska kurser som innehåller friidrott,bollspel och annat beroende på deltagarna
 • Tre friidrottskurser som hålls kvällstid
 • Tre handbollskurser för såväl erfarna spelare som nya entusiaster
 • En grundtränarutbildning inom handboll, friidrott, innebandy och fotboll
 • Kursen Motion för framtiden där deltagarna har möjlighet att prova på mera ovanliga sporter som till exempel bowling, golf och skytte beroende på kursdeltagarnas egna intressen
 • Kursen Stimulerande motion med syftet att orka och öka vakenheten i studierna
 • En danskurs, Motion tillsammans
 • Motionsidrott där deltagarna gör upp ett individuellt träningsprogram som sedan genomförs under lektionstid på olika platser i trakten
 • Bollspelskursen handlar om fotboll, tennis, badminton, korgboll och eventuellt handboll beroende på kursdeltagarna
 • En orienteringskurs i samarbete med Karjaan lukio
 • Grundtränarutbildningen, som hålls under 2 veckoslut är en kurs som ordnas då och då enligt behov, med målet att öka deltagarnas befogenheter då det gäller att fungera som tränare
 • Motion för framtiden är en av skolans mera speciella gymnastikkurser som alla som har möjlighet borde pröva på. Kursen skräddarsys enligt deltagarnas önskemål, vilket betyder att man har möjlighet att pröva på mera ovanliga aktiviteter så som dykning med aggregat, gokartkörning och även ridning
 • Danskurser vid dansinstitutet Hurja Piruetti