Karis under andra världskriget

Projektet Karis under andra världskriget startade hösten 2002 och involverade ungefär 50 studerande på olika sätt under flera år.

Deltagarna bidrog på olika sätt till att skapa en bild av hur livet tedde sig i Karistrakten under våra senaste krig. Bland källorna vi använde kan nämnas stadens arkiv, församlingarnas arkiv, Krigsarkivet, tidningen Västra Nyland och naturligtvis intervjuer.

Hösten 2005 tillbringade sex studerande och deras handledare en hel vecka i Alingås i Sverige för att studera förbindelserna mellan Alingsås och Karis 1940 - 1948. Alingsåsborna började hjälpa Karis köping under vinterkriget och  fortsatte med det under och efter fortsättningskriget. År 1948 blev orterna vänorter.

Studerandena fick vara med i en riktig forskningsprocess med allt vad det innebär - kunskaper och färdigheter för livet.

Handledare: rektor Joakim Lagerbohm och lektor Jan-Erik Till


Forskningsrapporter:

Krigets offer i Karis och Pojo (2005)
Från fadder till vän - Alingsås och Karis 1940-48 (2006)
Försvaret av Karis (2007)
I krigets skugga (2009)


Deltagare

Deltagare i projektet hösten 2002.
Lägst till höger Stig A. Nyström och Stig Häggström som hjälpt oss med mycket under projektets gång.   

Foto Sanne Wikström

Deltagare 2004
Forskning

Forskning vid stadens arkiv

  
Här studeras tidningen Västra Nyland via mikrofilm. Med pengar som vi fick från försäljningen av boken 1918 kunde vi köpa egna mikrofilmer. Läsapparat saknar vi, så vi fick låna bibliotekets.

Foto Sanne Wikström

 


Exkursioner


Besök vid krigsarkivet   

Foto Stig Häggström
Besök vid krigsmuseet


Besök vid frontmuseet


Riksdagens talman på besök

Riksdagens talman, Paavo Lipponen, besökte vår skola 10 november 2003. Dagen efter skrev Västra Nyland bl.a så här:

- Lipponen kom, såg och var storligen intresserad

Det var skolans historieprojekt Paavo Lipponen huvudsakligen fick ta del av. Om hur boken Karis 1918 kom till och vilket projekt eleverna nu arbetade med. Historieläraren Jan-Erik Tills många elever gjorde mer än bra ifrån sig när de presenterade sina projekt och vad de lärt sig genom dem. Och Paavo Lipponen var imponerad!â€�Finska Notisbyrån rapporterade bl.a. så här:

- I skolan fick talmannen sätta sig på skolbänken för att ta del av föredrag om Karis under inbördeskriget och andra världskriget.
- Ni har gjort ett grundligt arbete i mikrohistoria, berömde Lipponen eleverna och påpekade hur viktigt det är att kunna sin historia.
Enligt talmannen är historia och modersmål de viktigaste ämnena i skolan.


Lina Winqvist berättar för riksdagens talman, Paavo Lipponen, om sin del i projektet. Jolin Häll följer med.

Foto Beatrice Londén