Kontaktuppgifter

Adress
Karis-Billnäs gymnasium
Bulevarden 11
10300 Karis

Rektor
Esbjörn Hägerstedt
019 289 3564
040 684 9766

 

Lärare
Gå till förteckningen över skolans lärare
Alla skolans lärare och personal nås på personliga e-postadresser i formatet
fornamn.efternamn@raseborg.fi

Kansli
Benjamin Lundin
Telefon: 019 289 3546

Studiehandledare
Carina Nylund
019 289 3563

Fastighetsskötare
Simon Förström
040 3566100

Hälsovårdare
Marina Nylund
Telefon: 040 711 4850

Kurator
Karin Björklöf
Telefon: 040 178 5125
Kuratorn hänvisar vid behov vidare till skolpsykologen.

Kosthållschef
Agneta Lindroos
Telefon: 019 289 3936