Läroböcker för fortsättare och abin

Här hittar du en lista över läroböcker som används vid Karis-Billnäs gymnasium under läsåret 2023-2024:

Läroböcker läsåret 2023-2024