Läroböcker för fortsättare och abin

Här hittar du en lista över läroböcker som används vid Karis-Billnäs gymnasium under läsåret 2024-2025:

Läroböcker läsåret 2024-2025