Läroplan

Här kan du bekanta dig med Raseborgs gymnasiers läroplan som gäller från och med läsåret 2021:

Läroplanen

eller via egrunder