Musik

I gymnasiets kursutbud finns 1-2 obligatoriska musikkurser.

Kursinnehållet i MU 1 (obligatorisk) är mer lättsamt. Kursen handlar om musiken och jag och vad det innebär.

Kursinnehållet i MU 2 behandlar många olika musikstilars historia och även vår närmiljös musikhistoria.

Du som gillar att spela och sjunga, här är kurser för dig:

  • Gymnasiets band

Gemensamt för dessa två kurser är att lära sig spela och sjunga och framför allt att få uppträda på skolans olika tillställningar. På det sättet får du erfarenhet och möjlighet att utvecklas som sångare och musiker. Gymnasiets band övar i skolans musiksal.

The Wales avslutar kvällen