Karis läser?!


Hösten 2003 inleddes projektet ”Karis läser?!” för att öka läslusten bland olika befolkningsgrupper inom staden. I gymnasiet har vi bl.a. följande aktiviteter som ska främja läsandet:


Bokmässan 29.10
Liksom hösten 2003 ska gymnasiets nybörjare och fortsättare även i år besöka Bokmässan i Helsingfors. Vi lyssnar tillsammans på olika författarpresentationer och vandrar runt bland bokstånden.
Författarbesök Under hösten kommer vi bl.a. att få lyssna på Pirkko Lindberg, Leena Lehtolainen och Staffan Bruun.
Netlibris Netlibris är ett nytt och roligt sätt att redovisa för böcker som man läst. Små grupper av studerande läser samma böcker som de sedan diskuterar över nätet.
Bokinköp
Vi kompletterar vårt bibliotek med fräscha och aktuella böcker.