Italienbesök

Projekt Kavarex. Besök av 14 studerande och två lärare från Varese, Italien.