Info till hemmen

Presentation från abiturienternas föräldramöte 6.9.2023: ABI 2024 – Inför slutrakan

Presentation från nybörjarnas föräldramöte 12.10.2023: Ny vid KBG

Presentation från fortsättarnas föräldramöte 2.11.2023: Välmående på andra stadiet