Info till hemmen

Presentation från abiturienternas föräldramöte 6.9.2023: ABI 2024 – Inför slutrakan