KBG bildkonst, kurs 2
Miljö, plats och rum: projekt- Ekelund i Karis