Vill du studera vid ett närgymnasium i tiden? Vi har lediga studieplatser!

Saknar du studieplats till hösten? Ta chansen och studera vid Karis-Billnäs gymnasium, ett närgymnasium i tiden.

Karis-Billnäs gymnasium har ännu lediga platser kvar som du kan ansöka om via vår kontinuerliga ansökan.

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökningsblankett (word)

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten per post till:

Karis-Billnäs gymnasium
Bulevarden 11
10300 Karis

Bifoga en kopia av ditt avgångbetyg från högstadiet som bilaga. Om ditt avgångbetyg är från Karis svenska högstadium behöver du inte skicka in det, eftersom vi har kopior av dem i skolornas gemensamma arkiv.

Du kan även skanna in den ifyllda och undertecknade anmälningsblanketten och skicka den samt eventuella bilagor per e-post till esbjorn.hagerstedt(at)raseborg.fi.

För att beviljas en studieplats behöver du ha ett medeltal på minst 7,0 i läsämnena.

Vid frågor kan du kontakta skolans kansli, 019 289 3546 (fram till den 18 juni 2020).