Ett annorlunda läsår knöts ihop över videolänk

Ett minst sagt annorlunda läsår är över. Årets våravslutning vid Karis-Billnäs gymnasium firades på distans den 30 maj 2020.

Evenemanget sändes till de studerande och personalen via videolänk.

– Då vi träffades i augusti 2019 var det nog ingen som kunde tro att vi i dag skulle sitta hemma bakom våra skärmar en festdag som denna, sade rektor Esbjörn Hägerstedt i sitt avslutningstal.

Elefanten i rummet denna vår har ändå varit coronapandemin som på många vis vänt upp och ner på världen som vi känner den. Rektor Hägerstedt valde ändå att i sitt tal fokusera på det positiva.

– Genom Raseborgs IT-strategi med GSuite har våra lärare och studerande varit bekanta med lärplattformen Classroom och de verktyg som hänför sig till den. Det har på många plan nu visat sin styrka då omställning till distansundervisningen skedde under loppet av en dag, konstaterade Hägerstedt.

– Det är i fredstid vi bygger grunden för den skolan vi står och faller med i kristider. Det har man kunnat skönja då man i media läst om utbildningsanordnare som kämpat med både utrustning och kompetens. Vi har det bra i Raseborg!

Den raska digitaliseringstakten inom utbildningen har också visat på brister, framhåller Hägerstedt.

– De socioekonomiska skillnaderna mellan hemmen förstärks, vilket i förlängningen leder till en ökad segregering i samhället. Det är skäl att ta med oss detta då vi formar framtiden efter coronapandemin. Cambridge Universitet har som första i världen lanserat att all deras undervisningen nästa läsår är online, fler kommer säkert att följa efter. Paradoxalt nog är det färre, inte fler, som får del av utbildning då den flyttar ut från våra traditionella institutioners trygga campus. Kunskap kanske inte sitter i väggarna – men det gör kultur, trygghet och vi-anda. Något vi vid KBG länge varit kända för!

Du kan läsa rektorstalet i sin helhet i skolans årsberättelse:

Årsberättelse 2019-20

Årets studenter vid Karis-Billnäs gymnasium hittar du här:

Grattis till vårens studenter 2020!

Som läget ser ut för tillfället ordnar Karis-Billnäs sin studentdimission den 29 augusti.