TOKI i S:t Michel

TOKI i S:t Michel för åttonde gången

25-27.4 besökte 13 studerande och 2 lärare S:t Michel. Under vistelsen deltog KBG:s studerande i lektioner i Mikkelin lukio, samt höll föredrag om den finlandssvenska kulturen. Tillsammans med studerande från Mikkelin lukio besökte vi även Högkvartersmuseet och Signalcentralen Måsen.