Läroböcker

Här hittar du en lista över läroböcker som används vid Karis-Billnäs gymnasium under läsåret 2019-2020:

Läroböcker läsåret 2019-2020