Karis-Billnäs gymnasium – Närgymnasiet

  • möjlighet till en bra studentexamen
  • beredskap för vidare studier – håll alternativen öppna
  • bekant och trygg studiemiljö
  • korta skolresor