KBG gav Jenny Bergholm modet att ge sig ut i Europa

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Jenny Bergholms berättelse.

Direkt efter studenten 2011 åkte jag som au pair till Tyskland och bodde med en tysk familj i ett år. Där fick jag användning av mina (då) stapplande tyskakunskaper. Jag började läsa tyska första året på KBG och blev då intresserad av landet. Långt senare råkade det sig och så att jag gifte mig med en tysk.

Efter året i Tyskland studerande jag statsvetenskap i ett år i Helsingfors, innan jag blev antagen till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2013. Under studierna fick jag upp ögonen för EU-rätt, vilket gjorde att jag ansökte och fick en praktikplats på europaparlamentariker Nils Torvalds stab. Väl i Bryssel blev jag senare också anställd som specialmedarbetare, först för Torvalds och senare också för en brittisk parlamentariker. Tiden med britterna var intressant eftersom det råkade vara precis då Brexit blev ett faktum.

Efter det fick jag ett jobb som jurist på Europeiska kommissionen och jobbade en tid med EU-rätt som reglerar egenskaper för kemiska produkter på den inre marknaden. Sedan gjorde jag en avstickare som juridisk forskare innan jag landade på EU-kommissionens direktorat för konkurrensrätt.

Utan den trygga grund KBG gav mig hade jag inte levt som jag gör idag: i en internationell miljö, på fyra-fem språk, med en blick över hela Europa.

KBG lärde mig att tänka och gav en bra studieteknik. Samhällslära- och historieundervisningen lärde mig att tänka kritiskt. Den sociala omgivningen var trygg och tillät oss att utforska våra personligheter och att våga drömma om livet framför oss.

KBG var inte bara en skola utan en inkubator, där vi i en trygg miljö fick testa på allt från idrott, språk och konst till historia, fysik och psykologi.

Skolan visade intresse för våra idéer och vi fick stöd i alla våra projekt, vissa mer nyttiga än andra, men det gav oss vingar och mod att utforska livet.

Jenny Bergholm
student från Karis-Billnäs gymnasium 2011

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar