KBG gav bra allmänbildning och vänner för livet – i dag jobbar Emma Lundström på Statsrådet

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem?

 I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Emma Lundströms berättelse.

När jag gick ut högstadiet kändes det naturligt att söka till Karis-Billnäs gymnasium. Jag hade hört mycket gott om KBG innan jag gick ut högstadiet. Hade hört rykten om den fina gemenskapen, de utmärkta lärarna och hur man kommer få minnen för livet. Ja, så var det verkligen. Jag började mitt gulisår hösten 2011. Jag visste direkt att jag vill läsa mer samhällslära och historia samt språk. Hissatimmarna tillsammans med Jan-Erik ”Tilli” Till var höjdpunkten på veckan och än i dag kan jag konstatera att intresset för historia finns kvar, tack vare den utmärkta undervisningen jag fick i KBG. Jag studerade också både tyska och franska. Lektionerna med Monika Andtfolk gav en bra grund för mina språkstudier. Ännu i dag kämpar jag med franskalektioner via Duolingo.

Utöver studierna gav KBG mig vänner för livet. Den fantastiska gemenskap som uppstod i gymnasiet lade bra grund för mina vänskapsrelationer i dag. KBG är passligt litet, och det är en positiv sak. Håltimmarna spenderades på Serendi, butiksresorna till Masa för att hämta godis för att orka med provveckan och gemensamma studiesessioner i elevrummet gav mig en stabil grund för fortsatta studier och utmaningar.

Jag tog studenten i maj 2014 efter en intensiv vår fylld med studentskrivningar. Jag skrev förstås historia och samhällslära och fick riktigt bra betyg som jag var nöjd med. Jag bestämde mig efter studenten att ta ett mellanår, men ändå söka in till Åbo Akademi direkt efter studenten. Jag kom in på samhällsvetenskapliga fakulteten samma år, men frånvaroanmälde mig så att jag kunde jobba ett år innan studierna.

I augusti 2015 började studierna vid ÅA. Jag studerade folkrätt med sociologi som biämne. Intresset för folkrätt och mänskliga rättigheter växte, och jag fortsatte mina magisterstudier på ÅA på ett engelskspråkigt magisterprogram i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Jag specialiserade mig på kvinnors rättigheter. Under mina studier var jag aktiv i Nyländska Nationen vid Åbo Akademi, först som sekreterare, sedan ordförande. År 2021 valdes jag in i Åbo Akademis Studentkårs styrelse. Det innebar ett mellanår från studierna för att jobba för studerandes rättigheter i samarbete med universitetet.

Innan jag tog examen från ÅA, åkte jag på praktik till London till Liberal Internationals huvudkontor på våren 2023, för att jobba med mänskliga rättigheter och politik.

Våren 2023 åkte Emma Lundström på praktik till London.

Jag tog politices magisterexamen i november 2023. Nu jobbar jag på Statsrådet som ledningens assistent i minister Sandra Bergqvists kabinett. Med en politices magisterexamen är möjligheterna många. Min framtidsdröm är att jobba för kvinnors reproduktiva rättigheter i länder där de inte är garanterade.

Utan ett bra gymnasium, hade jag nog inte varit där jag är nu. Mina erfarenheter och upplevelser bottnar i en bra allmänbildning. Åren i KBG har gett mig självförtroende att sikta högt och att våga satsa på det jag verkligen är intresserad av. Jag är så tacksam för de tre åren jag spenderade i KBG.

Emma Lundström
student från Karis-Billnäs gymnasium 2014

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar