Hannas väg till EU-kommissionen började i Karis-Billnäs gymnasium

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem?

I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Hanna Lundéns berättelse.

“Vad ska du bli när du blir stor?” Som säkert många andra vid slutskedet av grundskolan tyckte jag att den klassiska frågan var svår och något vemodig. Som 15-åring hade jag absolut ingen aning om vad jag ville arbeta med i framtiden, alternativen verkade samtidigt vara för många och för få och jag var rädd att göra ett val som jag i framtiden skulle få ångra. Därför kändes Karis-Billnäs gymnasium som ett tryggt alternativ: studierna vid det lilla gymnasiet gav mig ytterligare tre år att hitta det jag ville göra.

KBG ger inte bara en god allmänbildning, utan tillåter också studerande att fördjupa sig i det som intresserar dem. Under gymnasietiden utvecklade jag ett tycke för språkstudier och det är där min väg till språkvetare och översättare började. Jag förbättrade mina kunskaper i engelska och franska, samt gick grundläggande kurser i tyska – tre språk som jag idag har väldigt mycket nytta av. Utöver alla kurser, provveckor och studentskrivningar minns jag spännande evenemang såsom Gamlas dans och Penkkis, roliga diskussioner i Student Lounge där vi kunde koppla av mellan lektionerna, en god studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och lärare.

Språkstudier vid Åbo Akademi

2018 började jag studera engelska vid Åbo Akademi, med franska och översättning som biämnen, och jag har stortrivts! Åbo är en fantastisk studiestad, det är lätt att hitta sitt gäng med likasinnade människor där och året runt ordnas det otaliga studieevenemang med finurliga traditioner.

Kursutbudet vid både den engelska och den franska enheten vid Åbo Akademi har gett mig en bra grund att stå på som språkvetare samt en bredare förståelse för brittisk och fransk kultur. Studierna utfördes helt och hållet på engelska respektive franska, vilket till en början kändes utmanande, men snabbt började engelskan flyta helt naturligt och franskan blev lättare och lättare att förstå.

Studerar man språk vet man att “jag är språkstuderande” ofta reflexmässigt följs av svaret “så du ska bli lärare?”, men det fina med språkstudier vid ÅA är att man kan kombinera sitt huvudämne med flera olika biämnen och därmed skräddarsy sin egen examen. Till de mer klassiska biämnena hör förstås pedagogik och översättning, men det är också möjligt att kombinera språkstudier med ämnen såsom ekonomi, statsvetenskap, historia, eller varför inte psykologi.

Språkpraktik och arbetsmöjligheter

Till språkstudierna vid ÅA hör det till att utföra en praktik eller ett utbyte i ett land där det språk man studerar talas i, och det här var något jag verkligen såg fram emot då jag inledde mina studier. Efter att jag skrivit klart min kandidatavhandling (och efter att pandemin äntligen hade lugnat ner sig …) fick jag möjligheten att studera ett halvår i Nottingham, Storbritannien. Det var verkligen en lärorik och rolig upplevelse! Jag fördjupade naturligtvis mina kunskaper i det engelska språket, litteraturen och kulturen, men utöver det var erfarenheten också värdefull på ett mer personligt plan. Att flytta ensam till ett främmande land var skrämmande och jag tvingades verkligen ut ur min bekvämlighetszon, men det gav mig också mer skinn på näsan och ett förtroende för att saker och ting löser sig på ett eller annat sätt.

Eftersom jag studerar franska som biämne blev det också aktuellt under mina magisterstudier att utföra språkpraktik i ett franskspråkigt land, och det är just det jag håller på med nu. Jag sitter nämligen för tillfället i Luxemburg och arbetar som översättare för EU-kommissionen – ytterligare en värdefull upplevelse i bagaget!

Just nu jobbar Hanna Lundén som överättare för EU-kommissionen.

Den här gången har jag fått möjligheten att praktiskt tillämpa det jag lärt mig under mina studier och fått foten in i en arbetsmiljö jag tycker om. Som översättare inom en EU-institution har jag översatt och granskat olika rättsakter, pressmeddelanden och brev, jobbat med frågor kring terminologi samt fått en djupare inblick i EU som institution i en mångkulturell och flerspråkig miljö. Dessutom har jag knutit kontakter med människor från så gott som alla EU:s medlemsländer och fått vänner för livet. Praktiken har utvidgat mina arbetsmöjligheter och fått mig att inse hur värdefulla mina språkstudier verkligen varit. I Luxemburg och inom EU-institutionerna talas det franska, engelska och tyska, så jag har verkligen fått sätta mina språkkunskaper på prov.

Så, vad ska jag bli när jag blir stor? Ärligt talat kan jag fortfarande inte svara på frågan med säkerhet – vare sig det blir en fortsatt EU-karriär eller något helt annat får tiden utvisa. Men idag är jag tacksam för mina tre år vid Karis-Billnäs gymnasium som har lett till fina upplevelser och arbetsmöjligheter inom ett ämnesområde jag tycker om.

Hanna Lundén
student från Karis-Billnäs gymnasium 2017

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar