Erik om tiden i Karis-Billnäs gymnasium: ”Kände mig genast välkommen”

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem?

I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Erik Ingmans berättelse.

Jag har goda minnen av gymnasietiden. Själv var jag på utbyte i USA under mitt första gymnasieår och började då gymnasiet med ett år yngre studerande. Trots de nya klasskompisarna kände jag mig genast välkommen, vilket bevisar gemenskapen och sammanhållningen i ett gymnasium på en mindre ort såsom Karis.

Trots sin storlek erbjuder Karis-Billnäs Gymnasium ett brett utbud och stöder studerande att utforska sina egna intressen. Fördelen med ett mindre gymnasium är att lärarna har möjlighet att hjälpa alla studerande på individuell nivå. Lärarkåren är engagerad och tvekar inte att utmana studerande för att lyfta fram kritiskt tänkande samt motivera egna tankesätt.

Under mina studier i KBG fick jag verkligen pröva på allt jag var intresserad av och sedan komma underfund med vad jag ville göra som näst, vilket jag är tacksam för. Studiestrukturen passade bra ihop och det var aldrig frågan om att jag måste välja bort ett ämne på grund av att det krockade med ett annat ämne. Dessutom erbjöds det flera intressanta projekt där studerande gavs möjlighet att samarbeta med andra skolor och lära sig nya saker.

Studier efter KBG

Efter gymnasiet sökte jag till Hanken i Vasa för att studera men samtidigt kunna satsa på skidåkning. Hösten 2020 flyttade jag till Vasa för att börja mina studier. Vasa var en ny stad för mig, men även under det rådande Covid-19 pandemin märkte jag hur Vasa verkligen är en studiestad. Även om man är ny i staden finns det gott om studieevenemang för att lära känna andra och bygga nya kretsar.

Hanken har två campus, ett i Helsingfors och ett i Vasa. Vasa campus är betydligt mindre än Helsingfors med cirka 80–100 studerande per årskurs, vilket gör att kommunikationen mellan lärare och studerande samt studerande sinsemellan påminner om KBG-atmosfären. Jag har själv gillat det mindre campuset, och vi har unga och engagerade lärare som anpassar undervisningen till den aktuella ekonomiska världen vi lever i.

Dessutom ingår det en obligatorisk utbytestermin eller arbetspraktik inom Hankens kandidatprogram som erbjuder studerande möjligheten att uppleva studier och vardagslivet på annat håll i världen. Jag var själv på utbyte vid Ludwig Maximilian University i München, Tyskland och trivdes verkligen med omväxlingen i vardagen. Den största skillnaden var stadens och universitetets storlek, speciellt då universitetet hade över 50 000 studerande. Storleken betydde också ett bredare utbud på kurser, och möjligheten att välja kurser som inte erbjuds vid Hanken, även några icke-ekonomiska kurser. Under utbytet hade jag möjligheten att resa runt i Tyskland, samt se hur nära det är till andra europeiska länder från München. Tack vare utbytet och resorna har jag expanderat mitt internationella nätverk och lärt känna kompisar världen runt, som jag definitivt kommer hålla kontakt med.

För tillfället är jag på mitt fjärde år vid Hanken efter att jag fått kandidatexamen förra läsåret, och planerarna är att avklara min magisterexamen våren 2025 med finansiell ekonomi som huvudämne.

Erik Ingman
student från Karis-Billnäs gymnasium 2019

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar