”Karis har ett gymnasium att vara stolt över”, säger Alexandra som siktar på dubbelexamen

KBG-alumn Alexandra Lindén är färdig tradenom från Arcada och studerar nu bioekonomi på Novia.

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Alexandra Lindéns berättelse.

”I år blir det tio år sedan jag började studera vid KBG. Under högstadietiden var jag inte särskilt intresserad av något visst yrke eller ämne, så för mig var gymnasiet och KBG alltid ett självklart val – och jag är glad att det blev så!

Mina tre år på KGB skulle jag kort och gott beskriva som roliga, motiverande och lärorika. Det jag gillade allra mest under gymnasietiden var gemenskapen med alla studerande men givetvis också med lärarna. Jag uppskattade även tiden i gymnasiet för det gav mig en bredare allmänbildning och betänketid gällande fortsatta studier. Jag läste många olika ämnen som intresserade mig i gymnasiet, men fokuserade främst på biologi.”

Finansmarknad och hållbar utveckling

”Efter att jag tagit studenten 2016 flyttade jag till Helsingfors och började studera till tradenom på yrkeshögskolan Arcada. Tradenomstudierna tar 3,5 år (210 sp) och innehåller två praktikperioder. Mitt huvudämne var finans och mitt biämne marknadsföring. Utbildningen har en bra blandning av teori och praktik och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. Under min studietid väcktes ett ytterligare intresse för frågor relaterade till klimat och hållbar utveckling. Mitt examensarbete fick därför rubriken ’’Ledarens incentiv för hållbar utveckling – en studie inom bankbranschen’’. Jag utexaminerades från skolan före beräknad tid och hade redan under mitt sista år av studierna börjat jobba på Ålandsbanken i Helsingfors.”

Vill jobba med skogen

”Våren 2021 valde jag att flytta tillbaka till Raseborg och påbörja studier inom skogsbranschen – kombinera två av mina favoritämnen, dvs. ekonomi och skogsvetenskaper. Jag studerar nu andra året på yrkeshögskolan Novia i studieprogrammet bioekonomi (4 år, 240 sp). Min tidigare tradenomexamen gjorde att jag kunde få en del av kurserna motsvarande ett år till godo på Novia. Studierna omfattar kurser i bland annat ekologi, ekonomi, teknologi och naturvård inklusive fyra praktikperioder.

I framtiden önskar jag hitta ett jobb som inkluderar båda mina utbildningar, kanske även utomlands för att samla erfarenhet och vidga mitt perspektiv. Stora skogsfrågor är ett hett politiskt ämne just nu i Europa.

Slutligen kan jag bara säga att KBG och mina fortsatta studier har utvecklat mig som person, och att byta eller välja en ny inriktning kan leda till att arbetsmöjligheterna växer. Karis har ett gymnasium att vara stolt över.”

Text: Alexandra Lindén – KBG-student våren 2016

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar

Tags: , , , , ,