Resan till Sydafrika och att spela tillsammans i band gav Mikaela fina minnen från KBG

Mikaela Lindbland har studerat vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa efter studenten.

”Gymnasiestudier efter högstadiet har alltid varit en självklarhet för mig. Gymnasietiden är en tid då du växer som person och hinner fundera på vad du eventuellt vill fortsätta med i framtiden. Samtidigt ger den en allmänbildning och en bra grund att stå på för fortsatta studier.”

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem?
I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Mikaela Lindblads berättelse.

Skolprojekt i KBG förde mig till Sydafrika

”Jag minns min gymnasietid med glädje. Karis-Billnäs Gymnasium är tack vare sin storlek ett familjärt gymnasium, en trygg plats med kunniga och engagerade lärare. I ett litet gymnasium är samhörigheten mellan lärare och studerande annorlunda. Lärarna hinner på ett annat sätt se alla studerande och ribban är låg att ta kontakt till personalen. En annan bonus med att jag valde KBG var att skolvägen var kort och jag kunde åka hem en sväng under håltimmarna, om jag så ville. 

Gymnasietiden bestod inte enbart av att läsa kurser och förbereda mig inför studentskrivningarna. Jag hann även vara aktiv som tutor, delta i TOKI-projekt och fick uppleva Sydafrika genom projektet Makana. Något jag minns extra mycket från min tid i gymnasiet är bandövningarna och Karis Music Showerna som ordnades.”

Självklart att bli lärare

”Lika självklart som gymnasiet hade varit för mig, var även klasslärarstudierna. Därför läste jag kurser under gymnasiet som skulle gynna mig i antagningsprocessen men också senare under själva klasslärarstudierna. Jag ville se något annat än södra Finland, så valet blev lätt och jag flyttade upp till Vasa. 

För att bli behörig lärare i Finland krävs en magisterexamen, vilket betyder fem år av studier. Utöver klasslärarstudierna läste jag specialpedagogik för att även bli behörig speciallärare. Beroende på vad man väljer att läsa kan man bredda sin behörighet som lärare inom olika ämnen och stadier.

Jag trivdes mycket bra i Vasa och var även föreningsaktiv, vilket jag rekommenderar alla att göra. Det är ett sätt för en att knyta nya bekantskaper men att sitta med i en styrelse ger också erfarenhet för livet.”

Från Vasa via Raseborg till Sverige

”Eftersom jag trivdes så bra i Vasa och inte kände stress att stiga in i arbetslivet, var tanken att läsa lite mera och därmed förlänga mina studier. Jag hade även sett fram emot en valfri praktik i Tanzania. På grund av Covid-19 och distansstudier blev planerna tyvärr annorlunda. Istället skrev jag klart min magisteravhandling och flyttade tillbaka till Raseborg för att hoppa på ett klasslärarvikariat. Med lite mera arbetserfarenhet i bagaget packade jag mina väskor och för tillfället bor jag i Sverige där jag nu jobbar som förskollärare. Jag hade inte sett mig jobba som förskollärare, men jag stortrivs med tillvaron och tiden får utvisa hur länge jag stannar.”

Text: Mikaela Lindblad – KBG-student 2016

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar