Sandra: ”Lärarkårens fokus på kritiskt tänkande har varit otroligt värdefull i mina fortsatta studier”

KBG-alumn Sandra Isaksson har studerat ekonomi på Hanken i Helsingfors efter studenten.

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? Vilken vägkost gav KBG dem?
I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Sandra Isakssons berättelse.

Min gymnasietid är något jag minns med värme. Engagerade lärare och en hemtrevlig känsla bland alla studerande lade grunden för min upplevelse av Karis-Billnäs gymnasium. Jag tog studenten våren 2018, och följande höst flyttade jag till Helsingfors för studier på Hanken.

Även om ekonomistudier inte var ett självklart val då jag inledde mina gymnasiestudier, kan jag i efterhand säga att KGB gett en stark grund inom relevanta ämnen så som samhällsvetenskaper och matematik. Lärarkårens fokus på kritiskt tänkande har också varit otroligt värdefull i mina fortsatta studier, och det är det oberoende av vilken studieinriktning man väljer efter gymnasiet.

KBG har en svårslagen stämning

Det bästa med KBG är ändå storleken. Fördelen med ett litet gymnasium är den personliga kontakten man får med alla lärare. Tack vare detta vågar lärarkåren utmana sina elever, samtidigt som de vet i vilka situationer man kan behöva extra stöd. En bra kontakt med både lärare och andra elever skapar en svårslagen stämning i KBG:s korridorer.

Som jag minns KBG, fanns det alltid en klasskompis eller lärare att fråga hjälp av, och den avslappnade stämningen gav ro för att bekanta sig med alla ämnen. Jag insåg redan under första året att jag var intresserad av ekonomi och samhälleliga strukturer, vilket även är orsaken till att jag idag studerar strategi och ledarskap vid Hanken.

Nyfiken på alla ämnen

Jag inledde mina studier på Hanken på samma sätt som på KBG; nyfiken på alla ämnen. Efter att ha bekantat mig med diverse ämnen stod det klart att företagsledning och organisation intresserar mig mest. Jag skrev min kandidatavhandling hösten 2020 och åkte på magisterutbyte till Tilburg, Holland våren 2022. Även om studierna var tidskrävande, var utbytet ett uppfriskande avbrott i vardagen som dessutom gav vänner från alla delar av världen!

Vid sidan om studierna har jag jobbat med både ekonomisk administration och försäljning, samt varit aktiv i studentkårens diverse kommittéer. Nästa år väntar mitt sista studieår, och efter pro gradun får vi se var jag landar.

Text: Sandra Isaksson – KBG-student 2018

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar

Tags: , , , , ,