Välkommen på öppet hus 7.2 kl 19:00

Karis-Billnäs gymnasium ordnar öppet hus i samarbete med Karis svenska högstadium. Högstadiets gemensamma GEA-info (gemensamma elevantagningen) börjar klockan 18:00 i skolans matsal. Där får ni också kort info om varför ungdomar söker till gymnasieutbildnigen och vilka möjligheter den ger med tanke på vidare studier i yrke och eller examen på tredje stadiet. 

Senast klockan 19:00 fortsätter info på gymnasiet, vi bjuder på kaffe och ni får mera information om gymnasiestudier i praktiken samt kan bekanta er med våra lärare och olika ämnesinriktningar. 

Hjärtligt välkomna! Ingen förhandsamälan krävs.

 

KBG:s studerande och alumner berättar om sin skola. Läs mer här.