Efter tre år av undantagsförhållanden fick 38 Karisstudenter sina vita mössor

Du kan ladda ner bilder från studentdimissionen här: Studentdimission 2021-2022

Det tredje pandemipräglade läsåret avslutades under så gott som normala förhållanden. Karis-Billnäs gymnasium utexaminerade 38 studenter som har haft en turbulent studietid.

– Tre läsår har vi nu levt under undantagsförhållanden. Tre år av ovisshet, anpassningar och begränsade möjligheter att blicka framåt. Att detta inte skulle ha satt sina spår vore nog en omöjlighet, konstaterade rektor Esbjörn Hägerstedt i sin årsöversikt.  

Studenterna tågade in under ledning av rektor Esbjörn Hägerstedt. FOTO: Benjamin Lundin

Trots det här har läsåret 2021-2022 bjudit på mycket av det som hör gymnasietiden till. De studerande har kunnat fira traditioner som gamlas dans och bänkskuddardagen. Gymnasiet har också aktivt deltagit i flera projekt – av vilka Hållbartprojektet rentav kulminerade i en resa till Åland.

Gymnasiebandet med bl.a. Stella Soramäki, Julia Berlin och Ellinor Röman bjöd på musik. FOTO: Benjamin Lundin

Samtidigt har skolan också satsat på trivseln på hemmaplan i form av en ny terass, muralmålningar på skolväggarna och nya möbler i studerandekårsutrymmet. Dessutom har skolans egen podcast Snillepodden bidragit med nya insikter under dammsugningssessioner och promenader.

Digitaliseringens naturkraft gjorde slut på pappersböckerna

Det här läsåret har gymnasiet jobbat med två läroplaner parallellt. Årets nybörjare är den första årskullen som har kunnat avnjuta andra stadiets utbildning helt avgiftsfritt, vilket har skakat om marknaden för läromedel ordentligt.

– I november 2021, bara fyra månader efter att den nya läropliktslagen trätt i kraft, konstaterade vårt finlandssvenska förlag – av marknadsmässiga orsaker – att pappersboken beträffande andra stadiet är död och inga fler kommer att tryckas upp. Läroplaner kommer och läroplaner går, men de stora förändringarna är strukturella, säger Esbjörn Hägerstedt.

– En digital studentexamen med inledning 2016 och en övergång till endast digitala läromedel under början av 2020-talet är de stora i nutid. Vi kan motarbeta diktatorer och jobba för fred i världen, men digitaliseringen är en sådan naturkraft vi får lov att anpassa oss till – på alla nivåer.

Du kan läsa rektorstalet i sin helhet i skolans årsberättelse: KBG årsberattelse 2021-2022

Mångåriga engelskaläraren Gunilla Ekholm-Ruohonen går i pension efter det här läsåret. Såväl skolan som de studerande kommer att sakna henne! FOTO: Benjamin Lundin

Efter studentdimissionen tågade årets studenter traditionsenligt genom Karis centrum.

Nästa läsår inleds tisdagen den 16 augusti.

Karis-Billnäs gymnasium önskar alla ett riktigt skönt sommarlov!