Ny kurs lär unga hantera pengar

Gränsöverskridande samarbete. Rektor Esbjörn Hägerstedt, föreningsaktiva Albin Söderström och företagaren Sven-Eric Holmström gör gemensam sak för att lära unga spara.

I höst får ungdomar vid Karis-Billnäs gymnasium, Karjaan lukio och Virkby gymnasium lära sig allt från att betala räkningar till hur man bygger upp en snitsig aktieportfölj.

Bakom satsningen står Västra Nylands aktiesparare rf som firar 20-årsjubileum. Som en del jubileumsåret vill föreningen erbjuda ungdomar som studerar vid andra stadiet möjligheten att stärka sina kunskaper och färdigheter i ekonomi genom att arrangera kursen Ekonomi i praktiken.

Kursen ordnas tillsammans med Karis-Billnäs gymnasium och finansieras av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Som utbildare fungerar Sven-Eric Holmström från investeringsbolaget Ghost investor.

– Utgångspunkten är att demokratisera placerande och minska förmögenhetsskillnaderna senare i livet. De som deltar i kursen får en kickstart som kan vara avgörande för deras ekonomiska situation i framtiden, säger Sven-Eric-Holmström.

”Svenne, det är ju bara vi från Karis som håller på med placeringar”

Det är inte bara tomma ord. Han har ordnat motsvarande kurser för gymnasiestuderande sedan 2009 då Karis-Billnäs gymnasium inledde ett samarbete med honom. Målet var att fördjupa de studerandes ekonomiska kunnande.

Under åren har Sven-Eric Holmström följt med hur hans tidigare studerande visar framfötterna på aktiemarknaden.

– För några år sedan fick jag ett samtal av en av mina gamla kursdeltagare. Han sa: ”Svenne, det är ju bara vi från Karis som håller på med placeringar!”. En del av dem är i dag mina kunder och förbaske mig vad de har nätta portföljer.

Albin Söderström, ordförande för Västra Nylands aktiesparare, poängterar att målet inte är att alla ska bli stormrika.

– Istället vill föreningen att studerande på bägge sidor om språk- och kommungränserna ska få upp ögonen för de mekanismer som finns i samhället och på sikt uppnå ekonomisk trygghet.

Inledningsvis fanns det också planer på att ta demokratiseringstanken ett steg längre och inkludera studerande från Axxell.

– Vi har fortfarande en option på det, men i år ordnas kursen endast för gymnasiestuderande. Orsaken är att deras scheman är lättare att få ihop, säger Albin Söderström.

Vill flytta in sparandet till köksbordet

Kursen erbjuds åt studerandena tre år på raken, 2022-2025, och är avgiftsfri. Den arrangeras i Nya Fokushuset i Karis. Undervisningsspråket är svenska, men kursmaterialet är tvåspråkigt.

Kursen överskrider inte bara geografiska och språkliga gränser. Den är även tvärvetenskaplig, vilket är ett trumfkort med tanke på studentskrivningarna. Det framhåller Esbjörn Hägerstedt som är rektor vid Karis-Billnäs gymnasium.

– I dag ligger mycket fokus på studentskrivningarna och det styr studerandena till att skaffa sig spetskunskaper. Men det är svårt att uppnå de högsta vitsorden genom att endast studera specifika ämnen. Det behövs en referensram, det behövs kunskaper om livet.

Han betonar att kursen på sikt inte bara gynnar enskilda studerande, utan hela regionen.

– Vi vill flytta in sparandet till köksbordet. Utbildningsnivåer är något som går i arv, så genom att lära dagens ungdomar att tänka ekonomiskt hjälper vi också kommande generationer.

TEXT & FOTO: Benjamin Lundin