Goda grunder från KBG kom till nytta i Emilias internationella psykologistudier

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Emilia Rissanens berättelse.

Jag valde gymnasiet för att få en uppfattning om vilka ämnen som intresserar mig mest och vilka jag kunde tänka mig att studera vidare inom på universitetsnivå. Under mitt första och andra år vid gymnasiet växte mitt intresse för psykologi och biologi, men även en nyfikenhet och vilja att studera utomlands.

Gymnasietiden var viktig för mig för att den gav mig tid och möjlighet att komma fram till vad jag ville göra i framtiden. Jag strävade efter att hitta “mitt ämne” och samtidigt få en god allmänbildning. I Karis-Billnäs gymnasium fanns det rätt så fria möjligheter att välja kurser inom olika ämnen och på så vis kunde jag välja kurser som jag var intresserad av och ville fördjupa mig inom. I efterhand har jag förstått att alla gymnasier inte erbjuder den flexibla möjligheten.

I gymnasiet började jag undersöka vilka möjligheter det fanns att studera psykologi både i Finland och utomlands. Min önskan var att hitta ett passande universitet utomlands. Jag fick höra om en familjebekant som nyligen hade börjat studera i Nederländerna vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam (EUR). Det visade sig sedan att det även råkade finnas ett internationellt psykologiprogram där.

Efter att ha bekantat mig närmare med Erasmusuniversitetet var jag redan så gott som övertygad. Men för att få en ännu bättre känsla för om det verkligen var universitetet för mig så besökte jag Rotterdam som ”studerande för en dag” vid EUR. Det här var i januari 2018, några månader innan jag tog studenten. Så, mitt mål under mitt tredje och sista gymnasieår blev att uppnå kraven för att komma in i Rotterdams universitet, vilket var fullt möjligt med utbildningen på KBG.

Emilia Rissanen har tagit en en internationell kandidatexamen i psykologi vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam.

Efter att jag tog studenten vid KBG gällde en flytt till Nederländerna, där jag nu bor för fjärde året. Jag har tagit en internationell kandidatexamen i psykologi vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam och utför för tillfället mina magisterstudier i neuropsykologi vid Utrechts Universitet. Jag utför också min första studierelaterade praktik som en del av ett forskningsteam vid Utrechts Universitet.

Karis-Billnäs gymnasium gav mig goda kunskaper som jag nu i mina fortsatta studier har mycket nytta av. Till exempel kritiskt och analytiskt tänkande samt förmågan att skriva bra essäer. I jämförelse med många andra av de internationella nybörjarstuderandena vid Erasmusuniversitetet hade jag också tack vare Karis-Billnäs gymnasium en bra grund att stå på, speciellt i matematik, biologi och psykologi.

Emilia Rissanen
student från KBG 2018

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar