För handbollsspelaren Erica var gymnasiet i Karis det självklara valet

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Erica Gustafssons berättelse.

Mitt namn är Erica och jag är 24 år gammal. Jag jobbar som fysioterapeut och spelar handboll på fritiden. Jag fick en förfrågan om att kort berätta om mina studier och arbetserfarenheter efter gymnasiet. I högstadiet visste jag inte ännu vad jag ville bli som stor, så att börja i gymnasiet kändes som ett naturligt val. Under gymnasietiden gick jag igenom två knäoperationer och en lång rehabiliteringsperiod, och efter det visste jag att jag ville bli fysioterapeut.

Jag studerade på Karis-Billnäs gymnasium 2013–2016. Efter att jag tagit studenten sökte jag in till skolor i Åbo och Helsingfors för att studera till fysioterapeut. Jag kom in till Arcada på första försöket och flyttade till Helsingfors hösten 2016. Arcada är den enda skolan där man kan studera till fysioterapeut på svenska.

Fysioterapistudierna är 3,5 år (210 sp). Studierna innehåller sammanlagt fyra praktikperioder. Första studieåret består av endast teoristudier medan man på våren under andra studieåret för första gången får gå ut på praktik. Under tredje studieåret gör man två praktiker och under det sista halvåret slutför man slutarbetet och gör breddstudier. Studieåren går fort och under studierna har man möjlighet att delta i olika projekt som möjligen kan erbjuda arbetsmöjligheter senare. Även via praktikperioderna har man bra möjlighet att få arbetserbjudanden samt sommarjobb för framtiden. 

Jag blev färdig från skolan lite i förtid i november 2019 och fick mitt första jobb som fysioterapeut vid årsskiftet 2019–2020. Jag fick ett moderskapsvikariat på Raseborgs hälsocentrals bäddavdelning. På bäddavdelningen jobbar två fysioterapeuter. Klienterna är främst seniorer. Arbetet innehåller kartläggningar av hemmiljö, rehabilitering efter fall och olyckor, hjälpmedelsbedömningar, rehabilitering av neurologiska sjukdomar (t.ex. stroke), rehabilitering efter olika operationer samt mångprofessionellt samarbete med läkare och vårdare. Jag jobbade sammanlagt 1,5 år på bädden.

Efter det flyttade jag till hälsocentralens polikliniska mottagning på hösten 2021. Polikliniskt arbete skiljer sig rätt så mycket från avdelningsarbete. På polikliniken tar fysioterapeuten emot klienter som kommer med remiss från läkare. På polikliniken möter man alla sorters klienter, i olika åldrar, med problem i stöd- och rörelseorgan, neurologiska sjukdomar, smärtproblematik, samt pre- och postoperativa klienter. På polikliniken får man även handleda olika träningsgrupper som t.ex. gymgrupper och vattengymnastik.

Under hösten 2021 började jag även mina fortbildningsstudier till idrottsfysioterapeut. Studierna går via LAB-ammattikorkeakoulu i Lahtis. Studierna är 30 sp och räcker ca 9 månader. Varje månad har vi två närstudiedagar i Lahtis och annars studerar vi via nätet på egen hand med uppgifter och material. Under närstudiedagarna utför vi så gott som endast praktiska saker. Dessa studier bekostar jag själv för att utveckla mitt professionella kunnande. Till studierna hör ett längre slutarbete som jag utför i samarbete med BK-46:s handbollsjuniorer.

Tack vare dessa studier fick jag även ett arbetserbjudande på den privata sektorn hos Karis fysioterapi. Jag fick ett moderskapsvikariat som räcker över hela året 2022. Arbetet på den privata sektorn motsvarar det polikliniska arbetet på hälsocentralen men klientelet är möjligen ännu mångsidigare. Klienter kommer med remiss från läkare, med betalningsförbindelser från försäkringsbolag samt på egen bekostnad. Arbetstakten på den privata sektorn är även intensivare än på den kommunala sidan.

Jag driver även ett instagram-konto (@fysiolotta) där jag delar med mig av tips om skadeförebyggande träning, kost, styrketräning och rehabilitering efter skador, riktat främst till handbollsspelare. Där kan man även följa med mig och min väg till idrottsfysioterapeut samt höra tankar om att kombinera sin hobby med sitt yrke. 

Fysioterapeut är ett mångsidigt yrke som ger möjligheten att jobba inom många olika sektorer. Man kan jobba med sjuka människor, med idrottande människor, med friska människor, med barn, vuxna eller äldre. Det är även ett yrke som ständigt utvecklas och kräver att man hänger med i utvecklingen. Man kan specialisera sig inom många olika delområden beroende på egna intresseområden. Det är ett yrke som man helt kan forma till sitt eget!

Erica Gustafsson
student från KBG 2016

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar