KBG-alumnen Martin: ”Gymnasieåren i Karis var viktiga för mig”

Var finns Karis-Billnäs gymnasiums gamla studenter i dag? I en serie texter låter vi våra alumner berätta om vart livet har fört dem och hur de har haft nytta av vårt närgymnasium som en språngbräda ut i studierna och arbetslivet. Det här är Martin Jungars berättelse.

Att söka till gymnasiet var ett klart val för mig, eftersom jag visste att det som jag vill göra i framtiden kommer att kräva universitetsstudier. Dessutom är det aldrig fel med den breda allmänbildning som gymnasiet ger.

Jag är otroligt glad att jag slutligen valde att börja vid just Karis-Billnäs gymnasium. Efter nian var jag som många andra trött på Karis och ville vidare. Därför sneglade jag mot gymnasierna i huvudstadsregionen.

Nu, med facit på hand, är jag övertygad om jag valde rätt. I gymnasiet blev det en ändå hel del förändring. Nya vänner, gäng, lärare och helt annan studiemiljö. Jag tror att sammanhållningen både elever och lärare emellan är starkare i en mindre skola. Dessutom tror jag att man som studerande i en mindre skola blir sedd och bekräftad på ett bättre sätt. Undervisningen var god och lärarna väldigt engagerade. Jag trivdes som fisken i vattnet i KBG och gymnasieåren var viktiga för mig.

Att jag sedan med studentexamensbetyget genast kom in vid Aalto-universitetets linje för energi och maskinteknik bevisar också att KBG var en god grund. Nu har jag studerat en termin efter ett år i militären och känner att jag är på rätt plats. Studierna är utmanande men intressanta. Första åren är det mycket matematik, fysik, datateknik. Efter det blir det allt mer specialiserat enligt huvudämne.

Vid sidan om studierna har man förstås möjlighet till en hel del studieliv. Teknologföreningen TF samlar alla svenskspråkiga diplomingenjörsstuderande och har massvis med aktiviteter. Fester och sitsar, förstås, men också andra aktiviteter som till exempel idrott, exkursioner och klubbverksamhet. Sammanhållningen och vi-andan är fin och man blir väl omhändertagen.

Jag kan starkt rekommendera Aalto universitetet som studieplats. All verksamhet är koncentrerad till campusområdet i Otnäs där man träffar tusentals studeranden från olika inriktningar. Utrymmena är moderna och atmosfären internationell.

Martin Jungar
student från KBG 2020

Läs fler berättelser här: KBG:s alumner berättar