Seger i 10 min live för Karisstuderandena

Karis-Billnäs gymnasium tog hem segern i Hufvudstadsbladets webbsatsning 10 min live. Skolans program – som lyfte fram Karis i allmänhet och Karisdialekten i synnerhet – sändes torsdagen den 4 november klockan 18.

Karis-Billnäs gymnasium var ett av tre – ursprungligen fyra – finlandssvenska gymnasier som deltog.

Totalt var en fjärdedel av alla studerande vid skolan involverade i projektet på något sätt – antingen som skådespelare, statister, musiker, manusarbetare eller teknisk personal. Från skolans sida leddes projektet av läraren Shanti Grönholm.