Ännu ett speciellt läsår knöts ihop

Här är våra studenter våren 2021. Ett stort grattis till er! FOTO: Benjamin Lundin

Det andra pandemipräglade läsåret är över. Årets våravslutning vid Karis-Billnäs gymnasium firades med studenterna och deras anhöriga den 5 juni 2021.

De övriga studerandena följde med evenemanget via videolänk. Du kan se videon här:

https://www.facebook.com/KarisBillnasGymnasium/live/

I sitt tal valde rektor Esbjörn Hägerstedt at blicka framåt.

– I bruset av den pågående och ack så närvarande pandemin är det lätt att glömma bort att vardagen trots allt rullat på i sedvanlig takt – ja, kugghjulen har till och med snurrat lite snabbare än vanligt. Inom det finländska utbildningsfältet har detta betytt att vår riksdag godkänt en läropliktsreform som sträcker sig ända upp till 18 år, i praktiken omfattande också andra stadiets utbildning. De verkliga följderna av detta får vi vänta på men det handlar i grund och botten om ett värdeval då vi 100 år efter att läroplikten infördes gör nästa stora utbildningspolitiska reform.

Studenterna tågar in i salen ledda av rektor Esbjörn Hägerstedt. FOTO: Benjamin Lundin

De som avlägger grundskolan i år kommer att kunna ta del av andra stadiets avgiftsfrihet.

– Det är inte en förlängning av grundskolan men ett steg i den riktningen. Ur en jämlikhets- och tillgänglighetssynvinkel är detta en klar förbättring för den enskilda studeranden, säger Hägerstedt.

Han poängterade ändå att inte det får bli så att statsmakten inte tar sitt ansvar beträffande finansieringen.

– Vi ser fortfarande följderna av de nedskärningar i utbildningen som skedde i början av 90-talet då Finland led av en kraftig recession och skoleleverna delade gummin och återanvända alldeles för gamla läroböcker.

Med anledning av dataskyddslagen GDPR publicerar vi inte stipendiaternas namn i webbversionen av årsberättelsen.

Festen avslutades med studenternas traditionsenliga parad genom Karis centrum i strålande solsken. FOTO: Benjamin Lundin

Årets studenter vid Karis-Billnäs gymnasium hittar du här:

Grattis till vårens studenter 2021 « Karis-Billnäs gymnasium (karisbillnas.fi)