Temadag och könsneutrala toaletter för en mer jämställd skola

Jobbar för jämställdhet. Aurora Aitio vill skapa en mer inkluderande miljö i skolan. Studerandekårsstyrelsens ordförande Kaisla Dahlqvist (till vänster) jobbar för att inrätta könsneutrala toaletter. FOTO: Benjamin Lundin

Överraskande få passar som handen i handsken i den snäva heteronormen. På de studerandes initiativ ordnade Karis-Billnäs gymnasium en temadag om jämställdhet, normer och likabehandling för att fira återgången till närundervisning.

Den 15 april gästades skolan av Ekvalita, ett företag som är specialiserat på jämställdhetsfrågor.

De studerande delades in i mindre grupper och fick tillsammans fundera över frågor som sexualitet, vilka normer som finns i skolan och vad som anses vara manligt och feminint.

– Vårt samhälle är heteronormativt. Då du föds placeras du i en blå eller röd låda beroende på om du har snopp eller snippa. Men du ska inte bara se ut på ett visst sätt, utan också känna på ett visst sätt. Du måste ha alla rätt. Dessutom kräver heteronormen att du förälskar sig i dem som finns i den andra lådan, säger Malin Gustavsson, som är vd för Ekvalita.

När byxor var tabu

Att bryta normer och vara före sin tid kan få konsekvenser.

– Om jag hade kommit hit för hundra år sedan klädd som jag är i dag, i byxor, skulle det ha blivit skandal och jag hade spärrats in någonstans. Byxor började användas av finländska kvinnor först i samband med skidsporten och senare under kriget för att det var mer praktiskt, säger Fanny Meling från Ekvalita.

Grunderna för gymnasiets läroplan slår fast att gymnasiestuderande ska få förståelse för olika sexuella läggningar och könsaspekter. Under ledning av Ekvalita fick de studerande fördjupa sig i vad de olika bokstäverna i HBTIQ+ står för.

Jämställdhetsproffs. Ekvalitas Malin Gustavsson, Daniel Woodward och Fanny Meling utmanade de studerande vid Karis-Billnäs gymnasium att reflektera över normer och kön. FOTO: Benjamin Lundin

Stort mörkertal av icke-binära

Aurora Aitio studerar för andra året vid Karis-Billnäs gymnasium. Tillsammans med abiturienterna Stella von Bonsdorff och Cajsa Lönnberg tog hon initiativ till temadagen genom en förfrågan till rektorn och lärarkollegiet i höstas.

– Allt började när Cajsa och Stella gjorde en enkät i hälsokunskapen. De lade till icke-binär som ett alternativ där de studerande skulle fylla i sitt kön. De märkte att det är överraskande många som inte vill definiera sig som män eller kvinnor, trots att de inte är öppna med det. Många väljer heteronormen för att det är lättast och för att slippa fundera på saken, säger Aurora Aitio.

Distansundervisningen sköt upp temadagen så att de två abiturienterna missade den, men Aurora Aitio är glad att evenemanget trots allt blev av. Hon vet av egen erfarenhet att skolan inte alltid är en miljö där man kan sticka ut utan att få kommentarer.

– Jag är själv bisexuell – eller pansexuell – även om jag i princip inte tycker om att sätta etiketter. Folk kan också reagera skeptiskt om man kommer ut som bi ena dagen, och som trans en tid senare. I en perfekt värld skulle det aldrig behövas något ”komma ut-ögonblick” och jag tror att vi är på väg dit med generationen som kommer efter min. Att du kan vara kär i en flicka, och nästa gång en pojke, utan att det är något konstigt med det och utan att du behöver definiera dig.

Sexualitet är något flytande

Från Ekvalitas sida poängterar de att sexualitet, kön och identitet är något flytande som kan förändras under livets gång. En omvälvande händelse som coronapandemin kan för vissa fungera som en grogrund för förändring, medan den för andra gjort att de saknar vännernas stöd.

– Här beror mycket på vilken hemmasituationen är, säger Malin Gustavsson.

Skål för allas lika värde. Dagen avslutades med munk och saft för att välkomna de studerande tillbaka till skolan. Rektor Esbjörn Hägerstedt höjde sitt glas för det fortsatta arbetet för ett jämställt gymnasium. FOTO: Benjamin Lundin

Samtidigt som Aurora Aitio och hennes vänner lade fram önskemålet om en temadag efterlyste de även könsneutrala toaletter.

Från skolans sida ställde man sig positiv till saken och studerandekårens styrelse med ordförande Kaisla Dahlqvist i spetsen har jobbat vidare med frågan.

– Vi har tidigare haft fyra toaletter, men inom kort kommer två av dem att vara könsneutrala, säger hon.

TEXT & FOTO: Benjamin Lundin