Producera podcasts och måla med konstnärer – här är höstens spännande nyheter!

Den kommande hösten bjuder på flera nyheter vid Karis-Billnäs gymnasium, som fördjupar sitt samarbete med ortens företagare.

Närgymnasiet i tiden utvidgar sin konstundervisning genom att ge de studerande möjligheten att delta i ett konstprojekt. Projektet sker i samarbete med konstnären Emilia Nyberg och andra konstutövare från Karis.

För den som vill lära sig medieproduktion erbjuder skolan möjligheten att jobba tillsammans med mediecoachen Christoffer Weiss. De studerande får bland annat medieträning, lär sig göra podcasts och får producera videomaterial.

Dessutom fortsätter Karis-Billnäs gymnasium med tre av sina uppskattade projekt:

  • Hållbart (hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi)
  • Snilleblixten (digital skoltidning)
  • Toki (samarbete med finska gymnasier)

Håll utkik på karisbillnas.fi för mer information senare under våren!