Allt du behöver veta om studentdimissionen 29.8

Bästa studenter och anhöriga!

Vi lever i exceptionella tider som präglar vår vardag i allra högsta grad – men vi behöver också leva!

Vid Karis-Billnäs gymnasium tar vi säkerheten och allas välmående på allra största allvar och jag har därför beslutat att vi, om läget inte förvärras märkbart, kommer att arrangera studentdimission lö 29.8.2020 med start kl. 11:00 i skolans gymnastiksal. Undantagsvis kommer vi att ordna dimissionen så att endast studenter med gäster närvarar. Jag har bett om förhandsanmälan av studenterna samt önskemål över antalet gäster man önskar att kan närvara. Med detta nya arrangemang, där resten av skolan inte deltar, behöver vi inte begränsa antalet gäster och kan hålla säkerhetsavstånd.

Nedan följer några riktlinjer för att  på tryggt sätt kunna genomföra den studentdimission ni verkligen gjort er förtjänta av.

Gäster:

 • Kan använda sig av huvudingången till KSH varefter ni i lugn takt med beaktande av säkerhetsavstånd förflyttar er upp till gymnastiksalen via D-trappan (märkning finns).
 • Personer som bor tillsammans eller kommer med samma bil kan sitta bredvid varandra, i övrigt önskar vi att ni lämnar en tom plats emellan.
 • Gäster ombedes bära munskydd.
 • Personer med luftvägssymtom eller liknande kan inte delta i dimissionstillfället. För dessa kommer vi att filma tillställningen så man kan titta på den efteråt.
 • För personer i riskgruppen som gärna hade deltagit men nu väljer att bli borta är det möjligt att gratulera studenterna utomhus på skolgården ca. 12:30 eller efter att studenterna gått den traditionsenliga paraden genom Karis centrum.

Studenter:

 • Vi samlas i matsalen innan själva dimissionen, använd gymnastikingången då ni kommer.
 • Det är okej att bära munskydd för den som önskar men inte obligatoriskt.
 • Lämna in er studentmössa senast fredag 28.8, de placeras på er sittplats och ni tar själv på den när jag dimitterar er på scenen.
 • Betyget behöver ni inte ta med, men vill ni ha det på eventuella foton är det upp till er.
 • Inget gruppfoto kan tas.
 • Efter dimissionen samlas vi för en skål med grupphandledarna varefter vi ställer upp oss för en parad genom Karis centrum.

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Esbjörn Hägerstedt
Rektor