Välkommen till läsåret 2020-2021 vid Karis-Billnäs gymnasium

Höstterminen inleds torsdagen den 13 augusti, klockan 10 i skolans gymnastiksal. 

Vi följer aktivt med hur covid-19-situationen i landet utvecklas och iakttar därför såväl säkerhetsavstånd som handhygien.

Välkommen till läsåret 2020-2021 vid Karis-Billnäs gymnasium!