Raseborgs barn- och ungdomstjänster under covid-19-undantagssituationen 18.3–13.5.2020

ELEV- OCH STUDERANDEVÅRD

Kuratorstjänster

Förskolornas, grundskolornas, gymnasiernas och yrkesskolornas kuratorstjänster är tillgängliga i huvudsak på distans under tiden 18.3–13.5.2020.

Kuratorn är anträffbar vardagar kl. 8-16 per telefon (textmeddelande, samtal, WhatsApp) per e-post och via Wilma. En del av kuratorerna finns också på Instagram och Snapchat och nås på detta sätt. Kuratorernas alla kontaktuppgifter finns på den egna skolans Wilma-sidor.

Lina Alm, tel. 044 739 7449 (Axxell)

Karin Björklöf, tel. 040 178 5125 (Katarinaskolan, Karis svenska högstadium, Svartå skola)

Riina Lindroos, tel. 040 187 2409 (Västerby skola, Österby skola, Pojo kyrkoby skola, Snappertuna skola, Billnäs skola, Mikaelskolan)

Åsa Olin, tel. 040 768 0655 (Seminarieskolan, Ekenäs högstadium)

Sari Soininen, puh. 044 744 6657 (Kiilan koulu, Mustion koulu, Karjaan yhteiskoulu)

Maija Veskoniemi, puh. 044 760 2323 (Hakarinteen koulu, Klinkbackan koulu, Kirkonkylän koulu, Fiskarin koulu, Karjaan lukio)

Eva Wadenström, tel. 044 744 6656 (Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Höjden skola, Bromarv skola)

Psykologtjänster

Psykologerna är huvudsakligen tillgängliga på distans fram till 13.5. Kontakt fås alla vardagar mellan kl. 8-16. Man kan kontakta via Wilma, per telefon, sms eller e-post. Individuella kontakter med elever/studerande eller föräldrar kan också ordnas via Zoom. I akuta eller brådskande ärenden får eleven/studeranden komma till mottagningen förutsatt att ingen har infektionssymptom.

Kontaktuppgifter till skolans psykolog finns på Wilma.

Christina Lönnberg, tel. 019 289 3230 (Ekenäs högstadium, Höjdens skola, Bromarv). Yhteyshenkilö Kiilan, Hakarinteen ja Mustion
kouluille sekä Karjaan lukiolle.

Maria Stenroos, tel. 019 289 3231 (Österby skola, Västerby skola, Ekenäs gymnasium, Snappertuna skola, Mikaelskolan)

Sari Sevón, puh. 019 289 3228 (Karjaan yhteiskoulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu, Fiskarin koulu)

Annika Tuomi (vikarie), tel. 019 289 3438 (Katarinaskolan, Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium, Billnäs skola)

Martin Westerling (vikarie), tel. 019 289 3240 (Axxell, Seminarieskolan)

Skolhälsovårdstjänster

Skol- och studerandehälsovården fungerar, men i en mindre omfattning än normalt. Ni kan vid behov vara i kontakt med skolhälsovården på Wilma eller per telefon. Skolhälsovården kommer delvis att fortsätta sin verksamhet genom att bjuda in en del elever för vaccinationsbesök och vissa hälsogranskningar. Det är viktigt att elever och familjer som har infektionssymptom inte
besöker skolhälsovården. Skolhälsovårdarens kontaktuppgifter finns på Wilma.

MENTALVÅRDSENHETENS BARN- OCH UNGDOMSTEAMET

Familjeterapeuterna är huvudsakligen tillgängliga på distans, kontakt fås vardagar kl. 8-16.

Aila Mäkinen-Winberg, familjeterapeut
019 289 3234 (Ekenäs område)

Petra Forstén, familjeterapeut
019 289 3236 (Karis-Pojo område)

MISSBRUKARVÅRDEN FÖR UNGDOMAR

Sjukskötare Lolan Lindroos. Kontakt fås på måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar,
tfn 040 809 2958.

UNGDOMSARBETE

Ungdomsledare och specialungdomsledare är anträffbara på distans (nås bäst vardagar kl 10-16) via telefon, e-mail, WhatsApp och olika somekanaler. Specifika kontaktuppgifter finns på webbplatsen: www.raseborg.fi/digitalt-antraffbara

En virtuell ungdomsgård vardagar kl 10-18
https://discord.gg/WvGyKbz
Facebook/Messenger: Raseborgs Ungdomsbyrå
Instagram: @uncan_raseborg
TikTok: @uncan_raseborg8

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE
Uppsökande ungdomsarbetare jobbar huvudsakligen på distans. Kontakt fås via telefon, e-mail och Facebook vardagar kl. 8.15-16.

Uppsökande ungdomsarbetare Carola Ekholm
FB: UppsökandeEtsivä Carola
e-mail:carola.ekholm@raseborg.fi
Tfn: 019 289 2258 / 044 7441964

Uppsökande ungdomsledare Lotta Larinen
FB: UppsökandeEtsiväLotta
e-mail: lotta.larinen@raseborg.fi
Tfn: 019 289 2227 / 040 744 1964

BARN- OCH FAMILJETJÄNSTER

Familjecenter:
Socialarbetare Marina Järviö
019 289 2399

Familjehandledare:
019 289 3048 Jenny Rokka
019 289 3059 Pia Henriksson
019 289 3074 Katja Jäderholm
019 289 2251 Åse Hensbo

Närvårdare:
019 289 3054 Jonna Silfver
019 289 3053 Juliette Haglund

Ansvarig för stödpersons- och stödfamiljsverksamheten:
019 289 3055 Tobias Lindholm

I akuta barnskyddsärenden barnskyddets journummer 040 586 5631.

Barn- och familjearbetets kansli:
019 289 2211 Grönroos Britt-Marie

Lunchmöjligheten för förskole- och skolelever
Raseborgs stad erbjuder lunch för förskole- och skolelever som får distansundervisning vars familjer av någon orsak har svårt att erbjuda lunch hemma. Om hjälpbehovet kan kontaktas Barn- och familjetjänster vardagar kl. 8-15, tel. 040 586 5631.