Gymnasierna i Raseborg övergår till distansundervisning

Gymnasierna i Raseborg övergår till distansundervisning från och med i dag (17.3.2020) med anledning av coronaviruspandemin. Se Wilma för mer info.
Studentskrivningarna ordnas enligt den uppdaterade tidtabellen från 13.3.2020:
tis 17.3. (flyttad från 24.3.): religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsolära
ons 18.3: matematik, lång och kort lärokurs
tors 19.3. (flyttad från 26.3.): psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi
fre 20.3: främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)