Esbjörn Hägerstedt valdes till rektor för Karis-Billnäs gymnasium

Efter tio månader som tillförordnad rektor har Esbjörn Hägerstedt, 34, valts till ordinarie rektor för Karis-Billnäs gymnasium.

Bildningsnämndens svenska sektion fattade beslutet på sitt möte i går (5.11.2019).

Hägerstedt har fungerat som tf. rektor för Karis-Billnäs gymnasium sedan början av året. Han är filosofie magister i matematik och pedagogik med biämnena fysik och datateknik.

Han har tidigare arbetat som lektor i matematik, fysik och kemi vid Karis svenska högstadium åren 2014-2018. Hägerstedt har även fungerat som IKT-ansvarig vid skolan.